Правила поведінки

Правила внутрішнього розпорядку

Статус учнів як учасників освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту», учні, як здобувачі освіти, мають право на:

–     навчання упродовж життя та академічну мобільність;

–     індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

–    якісні освітні послуги;

–    справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

–   відзначення успіхів у своїй діяльності;

–  свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової, науково-технічної діяльності тощо;

–     безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

–    повагу людської гідності;

–    захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

–         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

–       інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

–  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

–    поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–    відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля;

–  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Положення про Гімназію.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами гімназії.

 І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Правила поведінки гімназистів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Положенні про Гімназію Львівського університету бізнесу та права.

Учень приходить у гімназію за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку;

Забороняється приносити на територію Гімназії і використовувати будь-яким способом зброю, в тому числі ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики, а також токсичні речовини і таблетки;

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

Забороняється без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з Закладу та її території в урочний час;

У разі пропуску занять гімназист зобов’язаний пред’явити довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

Гімназисти повинні проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам;

Учні повинні берегти майно закладу, бережно ставитись як до свого, так і до чужого майна, дотримуватися чистоти і порядку на території.

Булінг є неприпустимою формою поведінки гімназистів у Закладі та за її межами;

На уроках не дозволяється користуватися гаджетами;

Гімназист зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

Учень зобов’язаний мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

2.1 До початку уроку гімназист  повинен прибути до кабінету та підготуватися до уроку;

2.2 Забороняється запізнюватися на уроки без поважних причин;

2.3 У разі спізнення на урок учень повинен постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце;

2.4 Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя;

2.5 Якщо під час занять учень необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя;

2.6 Забороняється перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі;

2.7 При вході вчителів до класу гімназисти  встають на знак вітання та сідають після того, як вчитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само  вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять;

2.8 Протягом уроку:

– не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку;

– не можна вживати їжу, жувати гумку;

2.9 Урочний час повинен використовуватися  учнями  тільки для навчальних цілей;

2.10 Гімназисти  зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення;

2.11 Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання, він піднімає руку;

2.12 Під час уроку гімназист має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

2.13 Учень  має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань;

2.14 По закінченню заняття гімназисти мають право покинути клас після дозволу вчителя;

 ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

Час перерви – особистий час кожного гімназиста. Він може його проводити по своєму розумінню, проте  не повинен заважати іншим.

3.1 Під час перерви гімназисти  зобов’язані:

– навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу;

– рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

– виконувати розпорядження працівників школи;

– на прохання вчителя готувати клас до наступного уроку;

3.2 Під час перерви гімназисти  можуть вільно переміщатися освітнім закладом, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки;

3.3 Під час перерв гімназистам  забороняється:

– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

– штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

– сваритися між собою, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;

– вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, знущатися, цькувати, шуміти, заважати відпочивати іншим;

– палити в будівлі та на території школи;

3.4 Категорично заборонено самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна;

3.5 На перервах гімназисти можуть звернутися до класного керівника чи адміністрації за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії;

3.6 По закінченню занять гімназист  повинен:

– забрати одяг з шафи, акуратно одягнутися і покинути гімназію, дотримуючись правил ввічливості.

Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів Гімназії  і є обов’язковими для виконання на всій території навчального закладу.